วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

สรรพคุณชาทุเรียนเทศ

ต้นทุเรียนเทศหรืออีกชื่อคือทุเรียนน้ำนั้นเป็นต้นไม้ยืนต้นในตระกูลหน่อยหน่า เมื่อโตเต็มที่ลำต้นจะมีความสูงประมาณ 3-4 เมตร เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลักษณะของใบจะกว้างและรียาว ผลของต้นทุเรียนเทศนั้นมีลักคล้ายๆ กับลูกน้อยหน่าแต่มีขนาดใหญ่กว่าน้อยหน่า และมีลักษณะเป็นหนามออกมาจากผลคล้ายผลทุเรียน แต่หนามจะมีแข็งและคมเหมือนลูกทุเรียน สามารถกินผลสุกได้ รสชาติหวานอมเปรี้ยว ส่วนมากมักนิยมนำไปทำน้ำทุเรียนเทศหรือกินผลสุกได้เลย ส่วนของใบมีคุณสมบัติเป็นยาสรรถคุณหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำรุงเลือด บำรุงหัวใจ ลดอาการเครียด อาการเกร็ง ทำให้นอนหลับสบาย และที่สำคัญในลำต้น ผล และใบของทุเรียนเทศนั้นมีสารต้านเซลล์มะเร็งในกลุ่ม Annonaceous Acetogenins จึงเป็นที่นิยมนำใบไปทำชาชงดื่มในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงหรือป่วยเป็นโรคมะเร็ง แต่การดื่มชาทุเรียนเทศจะมีผลรักษาอาการป่วยมะเร็งได้จริงหรือไม่ มากน้อยแค่ไหนยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางกรแพทย์แต่อย่างใด แต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยโรคมะเร็งออกมายืนยันอยู่เรื่อยๆ ว่าอาการป่วยมะเร็งได้ทุเลาลงเยอะ หรือบางรายถึงกับหายจากอาการป่วยเลยก็มี จากการดื่มชาทุเรียนเทศเป็นประจำ

สวนทุเรียนเทศ ที่ไร่กฤติยา
ต้นทุเรียนเทศที่ไร่กฤติยา อายุประมาณ 3-4 ปี ซึ่งลำต้นจะสูงประมาณ 3-4 เมตร

ลูกทุเรียนเทศ
ผลของทุเรียนเทศจะมีลักษณะลูกผสมระหว่างน้อยหนาและทุเรียน รสชาติหวานอมเปรี้ยว

ใบทุเรียนเทศ
ใบของทุเรียนเทศที่มีสรรพคุณทางยาหลายอย่าง และมีฤทธิ์ในการต้านและทำร้ายเซลล์มะเร็ง

ชาทุเรียนเทศ